theme/content/category/10.php Automateam - Budowa maszyn - Automatyzacja produkcji

Urządzenie do opróżniania worków z granulatem

Urządzeniem steruje PLC Siemens S1200, a operowane jest dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu na 10” panelu dotykowym. Maszyna zbudowana jest w oparciu o wysokiej klasy podzespoły co daje gwarancje bezawaryjności i skuteczności, a zastosowanie barier optycznych gwarantuje bezpieczeństwo. Wbudowany system zdalnego serwisu, skutecznie skraca czas reakcji w przypadku ewentualnych przestojów. Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o standardy i wytyczne norm ISO 9001.

Przenośniki

Środkowy ciąg transportowy składa się ze statycznego przenośnika paskowego oraz przenikających, niezależnie podnoszonych trzech sekcji przenośników rolkowych (zgodnie z rysunkiem). Takie rozwiązanie daje możliwość rozdzielenia w różnych kierunkach do trzech płyt znajdujących się w tym samym czasie na transporterze. Podnoszenie poszczególnych segmentów przenośnika możliwe będzie także w trybie manualnym. Układ sterowania ciągu transporterów umożliwi obsługę do trzech zewnętrznych sygnałów wejściowych oraz wyprowadzenie do trzech sygnałów wyjściowych poza linię.

Automatyzacja procesu

Belka wraz z gryfem jest odkładana na rolki wózka. Następnie mechanizm do wyjmowania gryfu chwyta go z jednej strony i wysuwa poruszając się po wyznaczonej trasie. W fazie końcowej następuje podparcie gryfu z drugiej strony. Po całkowitym zdjęciu beli, włóknina odkładana jest na wózek natomiast gryf wraca do pozycji startowej.